Simbol al spiritualității, forum al consacrării, spațiu al cercetării fundamentale.

Consfătuire pe probleme agricole și de dezvoltare rurală


Organizatori:
Academia Română
Centrul de dezvoltare durabilă pentru Ţara Hațegului și Retezat


Parteneri:
Filiala Timișoara a Academiei Române
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din TimișoaraAcademia Română a organizat în zilele de 14 și 15 aprilie 2022 consfătuirea „Starea economică și socială a ruralului românesc. Studiu de caz: Ţara Hațegului – Retezat“, având ca scop inițierea și dezvoltarea dialogului dintre mediul academic, pe de o parte, și fermierii, mediul asociativ și autoritățile locale, de cealaltă parte, în vederea implementării programelor din domeniul agricol.

Consfătuirea se înscrie în programul „Mediul academic în dezvoltarea regiunilor“, promovat începând cu anul 2021 de Academia Română și pus în aplicare în cadrul a trei grupuri de lucru: Agricultură și dezvoltare rurală; Patrimoniul natural și cultural al Ţării Hațegului și Cercetarea interdisciplinară a naturii în regiunea Ţara Hațegului-Retezat.